اسکریپت های ویژهء جاوا ۷

د


Window Auto Maximize
اتوماتیک صفحه را ماکسیمایز می کند


 Watermark Jump to Top Link
پرش به بالای صفحه


 Watermark Navigation Menu
منویی زیبا که همیشه همراه تان است


Mouse Cursor Text Trailer 
نمایش متن دلخواه شما به دنبال موس


Background Changer 
تغییر رنگ پشت صفحه


 Opens a separate window
ایجاد لینک زیر شاخه ای


 On / Off Screen
 دکمهء خاموش و روشن کردن صفحه


 Change Background
تغییر رنگ پشت صفحه


Close Browser 
خروج از جستجوگر 


 Back / Forward Buttons
قرار دادن دکمهء عقب / جلو


 Add to Favorites
اضافه کردن به Favorites


 Background Info Scroller
 پشت صفحه متحرک


 Browser ID
 جستجو گر آی دی


 Browser Shake
حرکت دادن جستجوگر به طرز بسیار جالب


 Disco Color Mouse Over
تغییر رنگ پشت صفحه با عبور موس از روی لینک


Close Window 
دکمه ای برای خروج از پنجره